Evropsko leto mladih

Praznovali smo zaključek evropskega leta mladih

18. 1. 2023 avtor: Uredništvo

V sredo, 18. januarja, je v organizaciji Urada RS za mladino potekal zaključni dogodek evropskega leta mladih, na katerem so obeležili dosežke preteklega leta, predstavili primere dobrih praks (dogodkov), ki so zaznamovali evropsko leto mladih, in promocijsko predstavili tiskano izdajo zbornika Prostori za mlade, v katerem so zbrani številni primeri fizičnih in virtualnih prostorov mladinskih organizacij po celi Sloveniji.

V uvodnih nagovorih so govorci izpostavili, da se, kljub temu, da je uradno evropsko leto mladih 2022 zaključeno, to nadaljuje še naprej z omogočanjem aktivnega vključevanja mladih v družbo in širjenja njihovega glasu.

Mag. Tina Kosi, v.d. direktorice Urada RS za mladino, je v izpostavila, kako pomembno je mladim ves čas omogočati dostop do odločevalcev na lokalni, nacionalni in evropski ravni, dr. Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, pa je napovedala, da bo mentalno zdravje, ki se je v evropskem letu mladih izkazalo za eno izmed ključnih tematik, izpostavljeno tudi v letu 2023 z iniciativo za mentalno zdravje v evropskem programu. Napovedala je tudi evropsko leto spretnosti, ki bo zaznamovalo leto 2023, in mlade povabila k sodelovanju.

Dobre prakse evropskega leta mladih

Sledil je pregled dogodkov in dobrih praks, ki so na lokalni, nacionalni in evropski ravni zaznamovali evropsko leto mladih, in mladim omogočili, da je bil njihov glas slišan. Na nacionalni ravni se je odvilo 175 dogodkov, na evropski pa več kot 12.000. Na lokalni ravni so bili predstavljeni projekti #sampuvej (Mladinski center Zagorje ob Savi), Karierni sejem (Mladinski center Brežice) in Česa še ne veš o sebi? (Center interesnih dejavnosti Ptuj).

#sampuvej

V MC ZOS so v letošnjem letu pripravili svoj participativni proračun, ki so ga poimenovali #sampuvej. Od 4. aprila so zbirali predloge mladih in v enem mesecu zbrali kar osemnajst različnih predlogov mladih med 15. in 30. letom. Komisija je predloge pregledala, mladi pa so izglasovali 6 predlogov: 3d tisk za vse, laser tag, žur za mlade, let’s start a band, tečaj osnovnih življenjskih veščin, rušimo tabuje.

Zaključek Evropskega leta mladih
Zaključek Evropskega leta mladih

Karierni sejem

Na delavnicah, ki so jih lani izvajali v Mladinskem centru Brežice, se je na pobudo mladih izoblikovala ideja o Kariernem sejmu. Mladi so poudarili, da si želijo ostati in delati v Posavju, kar so potrdili tudi rezultati izvedenih anket, zato so jim skozi sejem in predstavitve delodajalcev želeli prikazati ter približati zaposlitvene možnosti in priložnosti, ki jih imajo v Posavju ter jim s tem pomagati pri odločitvah na njihovi karierni poti.

Zaključek Evropskega leta mladih

Česa še ne veš o sebi?

Je interaktivna delavnica z namenom podpore in spodbujanja mladih k aktivnemu delovanj in iskanju pomoči v duševni stiski. Potrebo po izvedbi delavnice so prepoznali iz individualnih psiholoških svetovanj, saj mladi pogosto ne vedo, kam se obrnit po pomoč. Pripravili so 10 tematik, mladi pa so sami izbirali, na katerem področju bi radi več informacij. Najpogosteje so se želeli pogovarjati o spolnosti, prijateljstvih, odnosih in odvisnosti.

Zaključek Evropskega leta mladih
Zaključek Evropskega leta mladih

Rezultati evropskega leta mladih v Sloveniji

V letu 2022 se je iztekel Nacionalni program za mladino, zato so na Uradu RS za mladino, v sodelovanju z Mrežo MaMa, Nacionalno agencijo MOVIT in Mladinskim svetom Slovenije, združili aktivnosti in 13 regijskimi posveti, v katere je bila zajeta tudi neorganizirana mladina, oblikovali Resolucijo nacionalnega programa za mladino za naslednjih 9 let.

Kako so posvete doživljali mladi?

Vtisi iz regijskih posvetov in mladih so bili v glavnem zelo navdihujoči. Je pa res, da so dialogi kdaj bili obarvani z veliko mere skrbi, senzibilnosti, zavedanja in tudi frustracij v želji po spremembah. Zanimivo je videti mlade, ki so hkrati tako heterogena družbena skupina – različnih starosti, osebnih, socialnih in geografskih značilnosti in različnih zanimanj, vrednot, hobijev in interesov; kako se (vsak svojim namenom, razlogom in pričakovanji) udeležijo takega dogodka. Nato se usedejo za skupno mizo in z dialogom, v zelo omejenem času, razvijejo pomembne in plodne razprave.

Je že res, da se časi hitro spreminjajo in ne moremo reči, da smo mladi res vedno tista skupina najbolj aktivnih državljanov, ki razumemo in prakticiramo demokracijo. Ampak vsi mladi, ki so se udeležili posvetov, so imeli iskrene namene in se potrudili ter izrazili svoj glas, ker vedo da je z dialogom, skupnimi močmi ter z voljo marsikaj mogoče.

Cenijo takšne priložnosti, kjer se lahko neposredno vključujejo in vedno izpostavljajo, da si želijo še več dialoga z odločevalci. Dialog namreč služi kot most  med mladimi in odločevalci, do dobrih mladinskih politik in ukrepov, podpore, vključevanja in sodelovanja ter uresničevanja načela “nič o mladih brez mladih”.

Imajo sicer zelo različne izzive in tudi rešitve, kako naslavljati problematike s katerimi se srečujejo, ki se predvsem tičejo duševnega zdravja, izobraževanja, zaposlovanja, trajnosti ter pomena mladinskega sektorja.

Mladi so na teh posvetih pokazali mnogo potenciala in zato da ga ne izgubimo, je potrebno mlade ne samo slišati, ampak tudi upoštevati.

Zvok mladosti

Sredi evropskega leta mladih je Urad RS za mladino skupaj z Mrežo MaMa, Mladinskim svetom Slovenije in Nacionalno agencijo Movit izvedel osrednji vseslovenski družabni dogodek Zvok mladosti. V Križankah se je na mladinskem dialogu o trajnosti in digitalizaciji, interaktivnem sejmu, uprizoritvah in koncertih zbralo več kot 1000 mladih.

Rdeča nit dogodka Zvok mladosti je pravzaprav bila zelena, saj je poudarila skrb za naravo in okolje ter pokazala na mlade kot nosilce sprememb za varno prihodnost. Med dialogom z mladimi poslanci, izobraževalnimi vsebinami in interaktivni delavnicami je ta zelena nit tekla od Trga francoske revolucije skozi tržnico informacij do kulturno-glasbenega programa na glavnem odru Križank.

Sredi evropskega leta mladih je Urad RS za mladino skupaj z Mrežo MaMa, Mladinskim svetom Slovenije in Nacionalno agencijo Movit izvedel osrednji vseslovenski družabni dogodek Zvok mladosti. V Križankah se je na mladinskem dialogu o trajnosti in digitalizaciji, interaktivnem sejmu, uprizoritvah in koncertih zbralo več kot 1000 mladih.

Prenovljen spletni portal mlad.si

Osrednji spletni portal za mlade – mlad.si, je bil v evropskem letu mladih deležen celovite prenove. Z vključitvijo šestih mladih dopisnikov, ki so pokrivali vseh 12 slovenskih regij, je poskrbel, da je bil slišan glas mladih, saj so ti v svojih prispevkih predstavili tudi mnenja svojih sovrstnikov iz cele Slovenije. Prav tako so novost podkasti, v katerih se uredništvo na mesečni ravni z mlado osebo oziroma strokovnjakom pogovarja o različnih aktualnih tematikah. Z novim sloganom – Križišče mladosti – je portal postal komunikacijsko križišče oziroma stičišče med mladimi, odločevalci in mladinskim sektorjem. Na eni strani lahko mladi na portalu v mladim prijaznem jeziku pridobijo koristne informacije s strani ministrstev in ostalih državnih institucij ter mladinskega sektorja, na drugi strani pa lahko odločevalci na portalu sledijo potrebam in željam mladih ter delovanju in dobrim praksam mladinskega sektorja.

Zbornik Prostori za mlade

Za konec je ob predstaviti zbornika Prostori za mlade sledila okrogla miza o pomenu, vlogi in investicijah v prostore za mlade. Na okrogli mizi so sodelovali:

Več o okrogli mizi lahko preberete tukaj.