Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Digitalizacija

Krovni strateški dokument razvoja informacijske družbe je Strategija Digitalna Slovenija. V strategiji se predvideva ukrepe za odpravo največjih razvojnih vrzeli za hitrejši razvoj digitalne preobrazbe na vseh področjih, večjo konkurenčnost države in IKT-industrije, splošno digitalizacijo družbe, razvoj in gradnjo digitalne infrastrukture, izboljšanje kibernetske varnosti in spodbujanje razvoja vključujoče informacijske družbe. Vizija Digitalne Slovenije 2030 je z digitalno preobrazbo vseh segmentov družbe izboljšati kakovost življenja prebivalcev Slovenije na trajnosten, zelen in zaupanja vreden način. Več info.

↓ Digitalizacija ↓ Digitalizacija ↓ Digitalizacija ↓ Digitalizacija
Digitalizacija / Novica

Sodobna medijska potrošnja mladih

V raziskovalnem projektu Medijski repertoarji mladih: Socialni, politični in kulturni aspekti digitaliziranega vsakdana, ki jo izvajajo v Centru za politološke raziskave FDV preučujejo, kako se osnovnošolci, dijaki in študentje, ki odraščajo v visoko digitaliziranem vsakdanu, formirajo kot t. i. medijski protrošniki (angl. prosumers). Mladi namreč niso več zgolj konzumenti temveč hkrati tudi aktivni medijski producenti.

Digitalizacija / Novica

V Mc Prlekije vzpostavljajo animacijsko-filmski studijo

V okviru več let trajajoče projektne aktivnosti Regionalnega pomurskega kulturno multimedijskega centra, ki deluje v sklopu pravnega subjekta Mladinskega centra Prlekije-združenja NVO, socialnega podjetja na Spodnjem Kamenščaku 23, bodo v jesenskem času predali namenu svoj lasten animacijsko-filmski studijo.

Digitalizacija / Članek

Digitalni bon ’22

Digitalni bon ’22 je dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave, ki ga lahko unovčite za nakup računalniške opreme.