Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Krovni dokumenti

Evropska agenda za mladinsko delo je strateški dokument, ki je bil na evropski ravni sprejet kot odziv na izzive, s katerimi se soočajo mladi v EU in Sloveniji, kot so prekarnost, diskriminacija, nizka raven aktivnega državljanstva, posledice, ki jih pustila pandemija Covid-19 in nenazadnje tudi vojna v Ukrajini. Proces njene implementacije, poimenovan Bonski proces, obravnava 8 tematskih področij, in sicer:

  • razvoj in širitev ponudbe mladinskega dela
  • razvoj kakovosti mladinskega dela
  • skupne usmeritve za deležnike na področju mladinskega dela
  • razvoj onkraj skupnosti mladinskega dela
  • promocija in prepoznavanje mladinskega dela
  • inovacije in novi odzivi
  • politični okviri mladinskega dela
  • strateški okvir za razvoj mladinskega dela

Slovenija se v Strategiji za izvajanje Evropske agende mladinskega dela osredotoča na dve področji, in sicer spodbujanje in razvoj kakovosti v mladinskem delu ter prepoznavanje in priznavanje mladinskega dela. Vizija strategije je, da ima mladinsko delo v Sloveniji določene standarde s katerimi dokazujemo učinke mladinskega dela, ki je poznano in prepoznano v širši javnosti.

V sklopu bonskega procesa, ki spodbuja implementacijo Evropske agende za mladinsko delo, je Državna strokovna delovna skupina za dvig kakovosti in prepoznavnosti mladinskega dela pripravila in z organizacijami mladinskega sektorja uskladila strateški načrt za obdobje 2022–2027/32.

V skladu z akcijskim načrtom za leto 2023 je delovna skupina sprejela okvirni dokument s smernicami kakovosti mladinskega dela, ki poleg evropskih smernic izhaja iz dobrih praks v slovenskem okolju in nagovarja bodoče delovanje sektorja v smeri dviga kakovosti in prepoznavnosti mladinskega dela. V okviru akcijskega načrta so nastali tudi videoposnetki za promocijo mladinskega sektorja, ki jih najdete tukaj.

↓ Krovni dokumenti ↓ Krovni dokumenti ↓ Krovni dokumenti ↓ Krovni dokumenti