Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Krovni dokumenti

V okviru predsedovanja Slovenije Svetu Eu v obdobju 1. 7. 2021 - 31. 12. 2021 so bili na področju mladine oblikovani sledeči dokumenti: 

Zaključni dokumenti predsedovanja Slovenije Svetu EU:

Videoposnetki o predsedovanju Slovenije Svetu EU in o Evropski mladinski konferenci

↓ Krovni dokumenti ↓ Krovni dokumenti ↓ Krovni dokumenti ↓ Krovni dokumenti