Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Krovni dokumenti

Za oblikovanje in izvajanje mladinske politike je potrebno poznati in razumeti življenjske pogoje, vrednotne in vedenje mladih ter to znanje širiti na drugih področjih politik, ki zadevajo mlade, s čimer se omogoči sprejemanje ustreznih in pravočasnih ukrepov.

Vse analize in raziskave razišči na spletni strani Urada RS za mladino.

Zaključki aktualne raziskave Mladina 2020.

↓ Krovni dokumenti ↓ Krovni dokumenti ↓ Krovni dokumenti ↓ Krovni dokumenti