Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Mladinsko delo

V letu 2017 je bil v Sloveniji sprejet poklicni standard mladinski delavec/mladinska delavka (NPK mladinski delavec_ka/a), s čimer je mladinski delavec postal poklic, in Katalog strokovnih znanj in spretnosti. Poklic mladinskega delavca je mogoče pridobiti preko Sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK), kar pomeni, da kandidat pripravi zbirno mapo s svojimi preteklimi izkušnjami in jo zagovarja pred komisijo. V primeru, da kandidat z zbirno mapo ne uspe dokazati vseh kompetenc iz poklicnega standarda, pa je napoten na izpit.

S tem je zaposlenim v mladinskem sektorju in mladim  omogočen lažji prehod na trgu dela znotraj mladinskega sektorja in tudi izven, saj poklicni standard omogoča, da s pridobljenim NPK mladinski delavec_ka/ izkazuje komepetence in  znanja ter ključna operativna dela, ki jih obravladajo in z NPK tudi dokazujejo.

Usposabljanje mladinskih delavcev in delavk

Organizacije, ki se ukvarjajo z mladinskim delom in bi rade znotraj svoje organizacije vzpostavile učni proces za mladinske delavce in delavke, si lahko pomagajo s priročnikom Usposabljanje mladinskih voditeljev in delavcev.

↓ Mladinsko delo ↓ Mladinsko delo ↓ Mladinsko delo ↓ Mladinsko delo
Kultura / Članek

S polnim zagonom v novo leto

Novo leto je za Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) s sabo prineslo veliko novih priložnosti za mlade ter obilico pestrega dogajanja.