Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Neformalno izobraževanje

Neformalno izobraževanje poteka zunaj formalnih sistemov izobraževanja in se udejanja skozi prostovoljno delo doma in v tujini, študijsko prakso, skozi članstvo v različnih mladinskih organizacijah, izobraževanja, usposabljanja, seminarje, tečaje… in skozi vse druge aktivnosti, pri katerih gre za pridobivanje in poglabljanje kompetenc ter znanj, kjer ni nujno, da se pridobljeno znanje dokazuje z javno veljavnimi listinami.

↓ Neformalno izobraževanje ↓ Neformalno izobraževanje ↓ Neformalno izobraževanje ↓ Neformalno izobraževanje