Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Neformalno izobraževanje

Portal za vrednotenje in priznavanje neformalnega znanja (VPNZ)

V Sloveniji je na področju vrednotenja in priznavanja neformalnega znanja delujoč Portal VPNZ. V obdobju od leta 2016 do 2022 bodo postopke vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja po celotni Sloveniji izvajali svetovalci na ljudskih univerzah, šolskih centrih in srednjih šolah, organiziranih v konzorcije. Kako poteka in kdo ga izvaja, najdete na povezavi.

Nefiks

Nefiks je v Sloveniji vodilni sistem beleženja neformalno pridobljenega znanja, ki mladim omogoča, da na enem mestu sistematično zberejo vse neformalno pridobljene in s strani organizacij potrjene kompetence. Zavod Nefiks zagotavlja orodje, ki mladim omogoča lažjo zaposljivost in je primeren tudi za potrebe nadaljnjega izobraževanja oziroma zaposlovanja.

Youthpass

Youthpass je instrument programa Erasmus+, namenjen načrtovanju, spremljanju, vrednotenju in priznavanju dosežkov v procesu neformalnega učenja za vse udeležence v projektih programa Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota. Udeležencem pomaga opisati, kaj so v okviru projekta počeli in kaj so se pri tem naučili. Potrdilo, ki ga pridobijo je mednarodno priznano, namenjeno predvsem krepitvi zaposljivosti mladih in mladinskih delavcev, omogočanju osebne refleksije v procesu neformalnega učenja in spodbujanju družbene prepoznavnosti ter priznavanja mladinskega dela.

Europass

Europass je orodje za sistematično in celovito predstavitev lastnih znanj in kompetenc. Čeprav ni usmerjeno zgolj v predstavitev neformalnega znanja, pa kljub temu spodbuja njegovo beleženje v standardiziranih evropskih obrazcih.

Logbook

Logbook je spletni sistem za kontinuirano dokumentiranje in spremljanje mladinskega dela. Je učinkovito orodje, ki zbira informacije, potrebne za razvoj kakovosti. Logbook so oblikovali mladinski delavci, za mladinske delavce, uporabljajo pa ga mladinski delavci in izvajalci mladinskega dela z namenom opazovanja in razvijanja prakse in rezultatov mladinskega dela. Podpira jih pri vsakdanjem dokumentiranju z zbiranjem informacij in ustvarjanjem poročil, potrebnih za analizo njihovega dela.

↓ Neformalno izobraževanje ↓ Neformalno izobraževanje ↓ Neformalno izobraževanje ↓ Neformalno izobraževanje