Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Znanost

ARRS

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, znana pod kratico ARRS je osrednja institucija, preko katere v Sloveniji zagotavljamo sredstva za delovanje javnih raziskovalnih organizacij, raziskovalk in raziskovalcev ter znanosti kot take. Med drugim redno objavljajo tudi javne razpise za mlade raziskovalce, ki so namenjeni podpori sodelovanja študentov pri raziskovalnem delu v času podiplomskega študija na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Program mladih raziskovalcev je eden najbolj prepoznavnih in uveljavljenih raziskovalnih programov v Sloveniji, v katerem je od leta 1985 sodelovalo že preko 5.000 raziskovalk in raziskovalcev. 

Ukrepi Marie Skłodowska-Curie

Ukrepi Marie Skłodowska-Curie oziroma Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) že od leta 1996 predstavljajo enega glavnih instrumentov Evropske komisije za spodbujanje znanstvene odličnosti in raziskovalnih karier v okviru mednarodne in medsektorske mobilnosti pri doktorskem izobraževanju in podoktorskem raziskovanju. Instrument MSCA je v aktualnem obdobju del t.i. stebra odlična znanost programa Obzorje Evropa.  MSCA razpisi so namenjeni mednarodnemu vključevanju (polna zaposlitev) zlasti mladih talentov v raziskovalne kariere in njihovemu raziskovalnemu razvoju. Značilnost  MSCA razpisov je, da je izbor teme raziskovanja prepuščen raziskovalkam in raziskovalcem ter mora prispevati k odlični znanosti in hkrati imeti pomemben vpliv na raziskovalne institucije, družbo, Evropo in globalni svet. Informacije o razpisih, priložnostih in rednih informativnih dneh so na voljo na spletni strani Obzorja Evropa, medtem ko lahko informacije o aktualnih javnih razpisih najdete na blogu Nacionalne kontaktne točke

Mlada akademija 

Mlada akademija je naslednik Društva mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS), ki je bilo ustanovljeno leta 1995 in je združevalo aktivne in nekdanje mlade raziskovalce (prejemniki sredstev programa mladih raziskovalcev). Leta 2016 so z preoblikovanjem v Mlado akademijo naslovili in v svoje delovanje vključili tudi raziskovalke in raziskovalce na začetku kariere. Mlada akademija na takšen način predstavlja stično točko za vse mlade, ki so se odločili za delo na področju znanosti. Izvajajo številne dogodke in aktivnosti, namenjene svoji ciljni skupini in naslavljajo pereče tematike, kot je duševno zdravje raziskovalk in raziskovalcev. V sklopu svojih aktivnosti podeljujejo tudi nagrado »Mentor leta«, ki je »namenjena promociji dobrega mentorstva in dobrih mentorskih praks, pa tudi osebnemu priznanju posameznih dobrih mentorjev«. V obdobju sodelovanja z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport so se uveljavili kot tradicionalen partner vsakoletnega Meseca znanosti. 

Društvo VTIS 

VTIS je organizacija, ki krepi povezave in izmenjavo znanj in idej med slovenskimi raziskovalkami in raziskovalci, ki delujejo v tujini. Ime društva izvira iz izraza »v tujini izobraženi Slovenci«. S svojimi aktivnostmi predstavljajo pomembno organizacijo za kroženje znanja med svetom in Slovenijo ter skrbijo za stik slovenske raziskovalne »diaspore« s slovenskim znanstvenoraziskovalnim okoljem. Prisotni so v 51 državah sveta in so organizirani v 15 lokalnih odborov, ki delujejo v državah od Kanade, preko srednje Evrope do Skandinavije in Združenega kraljestva. Društvo VTIS je pravi naslov za vse tiste, ki študirate ali delate na področju znanosti v tujini ali si tega želite, saj so vzpostavili številne programe in mehanizme namenjena lajšanju iskanja akademskih priložnosti po svetu, kot je »VTIS Roadshow«

ASEF

ASEF (Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija) je neprofitna organizacija, ki zagotavlja podporo nadarjenim študentom in učencem iz Slovenije in Združenih držav Amerike. Na takšen način zagotavljajo prenos in pretok znanja med Slovenijo in ZDA, krepijo znanstveno odličnost in zagotavljajo podporo mladim pri njihovih ambicijah po študiju in/ali raziskovalnemu delu v ZDA in drugih državah. Ponujajo različne vrste štipendij in programov, ki združujejo mlade Slovence v Sloveniji, v tujini in po svetu. V okviru ASEF deluje tudi ASEF Inštitut, ki »izvaja dejavnosti izobraževanja, raziskovanja, svetovanja in založništva predvsem na področju družboslovnih in humanističnih ved«. 

Mesec znanosti

Mesec znanosti je pobuda Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport namenjen predstavitvi, delom, uspehov in promocije slovenske znanosti in raziskovanja, ki so združena pod dežnik Mesec znanosti. Dogodki, ki predstavljajo osnovni steber Meseca znanosti, se že dalj časa raztezajo čez celotno jesen in presegajo časovno obdobje enega meseca, zaznamovano z imenom pobude. V kolikor se želite pobližje spoznati z delom in aktivnostmi na področju slovenske znanosti, vas zanimajo razprave, ki naslavljajo naše skupne družbene izzive ali bi se želeli prostočasno udejstvovati v znanstvenih aktivnosti, so dogodki Meseca znanosti zagotovo primerni za vas. Ministrstvo v mesecu septembru objavi seznam dogodkov (Mesec znanosti 2021), ki se pod okriljem Meseca znanosti odvijajo vse do konca meseca decembra, ko navadno poteka že tradicionalni Simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini, ki ga organizira društvo VTIS. 

Občanska znanost 

Občanska znanost (ang. Citizen Science) je relativno nov in razvijajoč pristop znanosti, ki preko vključevanja javnosti v različne oblike znanstvenega dela krepi potencial znanosti in inovacij za doseganje večjega družbenega učinka in zaupanja v znanost in znanstvene dosežke. Občanska znanost namreč temelji na uporabi kolektivih družbenih kapacitet, širi obzorja znanstvenega dela ter krepi pomen, vključenost in transparentnost znanstvenih postopkov. Tudi v Sloveniji smo na različnih ravneh prepoznali potencial občanske znanosti, zato Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport trenutno sodeluje v vaji vzajemnega učenja (Mutual Learning Exercise) na to temo. Potencial prepoznava tudi sama znanstvena skupnost, ki temi namenja vse več pozornosti (številni prispevki na temo so bili leta 2021 objavljeni v posebni številki Časopisa za kritiko znanosti). Med nedavno najbolj javno prepoznane primere občanske znanosti v Sloveniji lahko umestimo primer Sledilnika, ki vse od izbruha epidemije COVID-19 z uporabo pristopov občanske znanosti skrbi za sprotno seznanjanje javnosti s ključnimi, preverljivimi in verodostojnimi podatki glede poteka epidemije v Sloveniji in svetu. Iniciative, projekti in programi občanske znanosti so priložnost za vključevanje vseh zainteresiranih v znanstveno delo na neštetih družbenih področjih, ne glede na njihovo starost, izobrazbo, strokovno ozadje ali področje zanimanja, zato je gotovo vredno spremljati razvoj področja, saj bo odpiralo možnosti in priložnosti za številne mlade. 

Pirati plastike 

Slovenija je v času Predsedovanja Svetu EU v triu z Nemčijo in Portugalsko zagnala mednarodni projekt občanske znanosti Pirati plastike – dajmo, Evropa! Projekt temelji na vzorčenju voda, identifikaciji in analizi prisotnosti mikroplastike. V Sloveniji učenci in dijaki po skupnem protokolu raziskujejo rečne brežine, raziskovalci pa s svojim znanjem in izkušnjami zagotavljajo mentorstvo, potrditev in ovrednotenje rezultatov ter analizo mikroplastike iz rek. Projekt boja proti onesnaževanju voda z mirkoplastiko v Sloveniji vodi Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za biologijo v sodelovanju z Inštitutom RS za vode in Ekologi brez meja in je do sedaj vključil že preko 100 slovenskih šol. Pirati plastike se nadaljujejo in širijo po Evropi, zato izkoristite priložnost, da se jim pridružite čim prej in tudi samo postanete del občanske znanosti.

↓ Znanost ↓ Znanost ↓ Znanost ↓ Znanost
Znanost / Članek

Sanjski stroji mladih Ajdovcev

13. 6. 2024 je potekalo odprtje razstave vseh risb sanjskih strojev in izdelanih prototipov, ki bodo na ogled vse do konca novembra 2024.