Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Mobilnost mladih

Mednarodna mobilnost mladih, predvsem učna mobilnost mladih, je področje, ki ga Evropska unija spodbuja z namenom izboljševanja zaposljivosti mladih, medkulturne izmenjave, dostopa do novih znanj in jezikovnih spretnosti.

Erasmus+ 

Erasmus + je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2021–2027. Namenjen je izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela. Mladim omogoča študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini.

V Sloveniji za izvajanje programa v obdobju 2021-2027 skrbita dve nacionalni agenciji: CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, ki pokriva področja izobraževanja, usposabljanja in športa, ter Nacionalna agencija MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih, ki pokriva področje mladine.

Mladinsko poglavje programa Erasmus+ nagovarja mladinski sektor in ga spodbuja k organizaciji učnih mobilnosti za vse mlade v starosti od 13. do 30. leta, ki ponujajo priložnosti neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja v kontekstu mladinskega dela. Spodbuja tudi razvoj kompetenc mladinskih delavcev in voditeljev za organizacijo aktivnosti neformalnega učenja v mladinskem delu ter vključevanje mladih v dialog z oblikovalci mladinskih politik na lokalni, nacionalni, evropski ali mednarodni ravni.

Poglavji izobraževanja in športa programa Erasmus+ podpirata na področju izobraževanja mobilnost posameznikov (dijakov, študentov, pedagoškega kadra in drugih), mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela, na področju športa pa je financiranje namenjeno evropskim projektom, ki se ukvarjajo z izzivi, kot so boj proti prirejenim izidom tekem, nedovoljenim poživilom, nasilju in rasizmu, ter organizaciji velikih evropskih športnih dogodkov množičnih športov.

↓ Mobilnost mladih ↓ Mobilnost mladih ↓ Mobilnost mladih ↓ Mobilnost mladih
Kultura / Članek

Prleka v Indiji

Pred časom sta se predsednica Mladinskega sveta Ljutomer in vodja Mladinskega centra Prlekije vrnila s potepanja in srečanja v Indiji.