Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Mobilnost mladih

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Namenjen je izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladine ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela.

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima matična univerza/članica študenta podpisan medinstitucionalni sporazum o izmenjavi študentov v določenem študijskem letu.

Za koliko časa lahko odidem na izmenjavo in prakso v okviru programa Erasmus+?
Obdobje mobilnosti z namenom študija v tujini je omejeno od najmanj 3 mesece (90 dni) do največ 12 mesecev (360 dni) na vsaki stopnji. Obdobje mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja v tujini je omejeno od najmanj 2 mesecev (60 dni) do največ 12 mesecev (360 dni) na vsaki stopnji. Izjema so enoviti študijski programi, kjer študijske mobilnosti in praktična usposabljanja lahko skupaj trajajo 24 mesecev (720 dni).

Več informacij je zbranih na spletni strani Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Univerze v Novi Gorici.

↓ Mobilnost mladih ↓ Mobilnost mladih ↓ Mobilnost mladih ↓ Mobilnost mladih