Stanovanja

Kaj se dogaja na področju stanovanjske politike za mlade v Sloveniji?

24. 3. 2023 avtor: Uredništvo
stanovanjska politika

»Ko mi rečeš »mladi« in »problematika«, najprej pomislim na nore cene stanovanj in na to, da si ne predstavljam, kako bom jaz kdaj prišla do stanovanja,« je v lanskem letu v pogovoru z dopisnico mlad.si Jernejo Potočnik, povedala Mariborčanka Ana, študentka bibliotekarstva, ki trenutno živi v študentskem domu v Ljubljani. Pove, da kljub temu, da s fantom oba že več let redno delata preko študentskega servisa, njuni obojni prihranki niso dovolj, da bi se lahko podala v najem, kaj šele v nakup stanovanja.


Več o tem s kakšnimi izzivi se soočajo štajerski mladi lahko prebereš tukaj


Te zanima, kaj se dejansko dogaja na področju stanovanjske politike za mlade na državni ravni in kakšni ukrepi se pripravljajo ter kakšne ukrepe predlagajo mladi? Beri dalje.

Kaj se na področju stanovanjske politike za mlade dogaja na državni ravni?

Za pripravo in izvedbo ukrepov za izboljšanje stanovanjske problematike mladih, je bila leta 2016 ustanovljena Delovna skupina za mlade za izvedbo pilotnih projektov po Resoluciji o Nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025. Delovno skupino pod vodstvom Ministrstva za solidarno prihodnost, sestavljajo še predstavniki Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (SSRS), Urada za mladino, Mladinskega sveta Slovenije, Študentske organizacije Slovenije, Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije.

Stanovanjski sklad RS izvaja dva pilotna projekta:

Pri pilotnih projektih se preizkušajo različne oblike bivanja mladih od skupinskega najema do stanovanjskih skupnosti in zadrug, pozitivni izsledki pa bodo, po opravljeni analizi, preneseni v stanovanjsko zakonodajo.


Kako se različne evropske države spoprijemajo s stanovanjsko problematiko različnih ogroženih skupin? Preberi članek mlade dopisnice Špele Ferlin, ki predstavlja problem reševanja stanovanjske problematike brezdomcev na Finskem.


Kako si rešitev stanovanjske problematike predstavljajo mladi?

V evropskem letu mladih 2022 so po vsej Sloveniji potekala regijska posvetovanja za pripravo krovnega dokumenta za mlade v Sloveniji – Resolucijo o nacionalnem programu za mladino. Na posvetih so mladi izpostavili izzive s katerimi se srečujejo na različnih področjih, tudi stanovanjskem, kjer so opozorili na vse bolj zahtevne bivanjske razmere mladih in pozvali »h gradnji stanovanj namesto trgovin.«

Ne le, da so stanovanja in celo posamične sobe za bivanje v času študija mladim finančno nedostopne, v večjih (univerzitetnih) mestih jih tudi primanjkuje. Kakšne rešitve predlagajo mladi?

Nanizali so ideje za izboljšanje stanovanjske politike, kot so:

Povezovanje stanovanjske problematike ter področja okolja in trajnosti

Tekom posvetovanj je prišla do izraza povezava med bolj učinkovitim in cenejšim javnim prometom ter reševanjem stanovanjske problematike in uvajanjem ukrepov za bolj zeleno prihodnost. Mladi menijo, da bi z bolje urejenim javnim prevozom mladim lajšali dnevne tranzite v izobraževalna središča ter omogočili bivanje doma. Tako bi zmanjšali potrebo po nastanitvah mladih. Če bi javni promet uporabljali tudi zaposleni, pa bi razbremenili ceste in zmanjšali povpraševanje po stanovanjih v urbanih središčih. Tako bi hrkati rešili nekatere okoljske in stanovanjske izzive.


Če te mučijo različna vprašanja, povezana z najemom stanovanja, pa si preberi uporaben prispevek, ki smo ga pripravili v uredništvu mlad.si.