Aktivno državljanstvo

Postani aktiven državljan v novem letu

5. 1. 2023 avtor: Uredništvo
mladina

Aktivno državljanstvo ni le politična participacija, udeleževanje volitev, referendumov ali spremljanje političnega dogajanja. Je veliko več kot to, je širše aktivno delovanje vseh državljank in državljanov na različnih javnih družbenih področjih, za splošno družbeno korist.

Bistvo aktivnega državljanstva je, da imamo možnost sodelovati pri odločanju oziroma vplivanju na odločitve, ki se sprejemajo v demokratičnem družbenem prostoru ter pri tem sooblikujemo in vplivamo na javne teme, ki zadevajo različne ciljne skupine.

Kje in kako se lahko vključim v Sloveniji?

Velik del učenja aktivnega državljanstva se dogaja izven izobraževalnega sistema, predvsem preko neformalnega učenja. Aktiven državljan lahko postaneš tako, da:

Na našem seznamu poišči različne mladinske organizacije in organizacije za mlade v tvojem okolju, ki ponujajo priložnosti za aktivno udejstvovanje v družbi in tvojem okolju ter se jim pridruži.

Kje in kako se lahko aktiviram izven Slovenije?

Kot aktiven državljan lahko deluješ tudi izven Slovenije, in sicer tako, da se udeležiš mednarodnih izmenjav ali prostovoljstva v tujini in spreminjaš Evropo.

Prostovoljstvo v tujini lahko opravljaš prek programa Evropska solidarnostna enota, ki predstavlja enotno vstopno točko za solidarnostne aktivnosti. Namenjen je mladim med 18. in 30. letom starosti, ki iščejo možnost, da bi pomagali širši skupnosti v Evropi in zunaj nje. Odpira več in boljše priložnosti, ki zajemajo najrazličnejša področja, kot so vključevanje migrantov, okoljski izzivi, preprečevanje naravnih nesreč, izobraževanje, mladinske dejavnosti in humanitarna pomoč. Mladim ponuja priložnosti za udejstvovanje v solidarnostnih aktivnostih, ki jim omogočajo, da se angažirajo v korist skupnosti ter pridobijo koristne izkušnje in kompetence za osebni, izobraževalni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj ter s tem izboljšajo svojo zaposljivost.

Mladinske izmenjave skupinam mladih iz najmanj dveh različnih držav omogočajo, da skupaj preživijo od 5 do 21 dni in raziskujejo teme, ki jih družijo. Mladi ob tem pridobivajo in razvijajo svoje kompetence, postajajo pozorni na družbeno relevantne teme in področja, preko vrstniškega učenja raziskujejo nove kulture, navade, razbijajo predsodke in stereotipe ter krepijo vrednote solidarnosti, demokratičnosti in prijateljstva.

Mednarodne izmenjave se lahko udeležiš prek programa Erasmus +, ki je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2021–2027.