Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Mladinski dialog

Mladinski dialog je inštrument, sprejet na evropski ravni, s katerim se mladi, mladinske organizacije in mladinski sveti ter raziskovalci s področja mladine aktivno vključujete v dialog s političnimi odločevalci. S tem se mladim omogoča, da se soočite s konkretnimi družbenimi izzivi, izrazite svoje mnenje do določenih tem in oblikujete ukrepe za politične  odločitve, s katerimi se kasneje lažje poistovetite in posledično postanejo bolj legitimne, saj mladinski dialog mladim omogoča, da ob dialogu z odločevalci oziroma tistimi, ki sprejemajo politike, tudi vplivajo na spremembe in napredek v družbi.

↓ Mladinski dialog ↓ Mladinski dialog ↓ Mladinski dialog ↓ Mladinski dialog