Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Mladinski dialog

Vključevanje mladih v procese odločanja in ustvarjanje pogojev za vključevanje v družbo sta pomembna pogoja za razvoj avtonomnih in odgovornih posameznikov ter ključna za napredek družbe. Eden od načinov, ki mladim ponujajo prostor in možnost za vključevanje v odločanje, je strukturirani dialog, ki se po novem imenuje mladinski dialog. Mladinski dialog je mehanizem, nastal na pobudo, podano s strani Evropske komisije leta 2010. Razvil se je kot metoda dela pri posvetovanju z mladimi s ciljem, da se spodbudi njihova aktivna participacija v družbi. Gre za instrument, s katerim se mladi, mladinske organizacije in mladinski sveti ter raziskovalci s področja mladine aktivno vključujejo v politični dialog z odgovornimi za mladinsko politiko. Mladi na podlagi svojih izkušenj izpostavijo izzive, s katerimi se soočajo, izrazijo svoje mnenje in s tem oblikujejo ukrepe, ki jih v dialogu naslovijo na odločevalce.

↓ Mladinski dialog ↓ Mladinski dialog ↓ Mladinski dialog ↓ Mladinski dialog