Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Mladinski dialog

Mladinski dialog lahko poteka na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni. Na evropski ravni termin mladinski dialog vključuje leto in pol dolg proces (cikel), ki ga po sklopih vodijo tri predsedujoče države. Je proces participacije mladih pri oblikovanju ukrepov mladinske politike na evropski ravni, ki se je uveljavil z letom 2010 kot strukturirani dialog. Dialog je strukturiran okoli prednostnih nalog in časovnega razporeda ter predvideva dogodke, na katerih mladih razpravljajo o dogovorjenih temah. Osrednji dogodki so evropske mladinske konference, ki jih pripravijo države, ki trenutno predsedujejo Svetu EU. Proces usmerja Evropski usmerjevalni odbor, ki ga sestavljajo Evropska komisija, Evropski mladinski forum ter nacionalni mladinski sveti in ministrstva pristojna za mladino iz tria držav, ki trenutno predsedujejo Svetu EU. Več informacij si lahko prebereš na spletni strani Evropske komisijeEU portalu za mlade ali na spletni strani Evropskega mladinskega foruma.

↓ Mladinski dialog ↓ Mladinski dialog ↓ Mladinski dialog ↓ Mladinski dialog