Izobraževanje

Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje

6. 2. 2023 avtor: Uredništvo

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2023/2024. Skupaj je v študijskem letu 2023/2024 razpisanih 11.800 vpisnih mest.

Prosta mesta za vpis v višje strokovno izobraževanje je razpisalo skupaj 45 višjih strokovnih šol: 29 javnih in 16 zasebnih, od tega dve s koncesijo. Na javnih višjih strokovnih šolah in višjih strokovnih šolah s koncesijo je razpisanih 4.287 mest za redni študij. Javne višje strokovne šole razpisujejo tudi 3.338 mest za izredni študij. Ponudbo vpisnih mest za izredne študente dopolnjujejo zasebne višje strokovne šole, ki razpisujejo še dodatnih 4.130 vpisnih mest.

Rok za vpis v višje strokovno izobraževanje

V programe višjega strokovnega izobraževanja se lahko vpišete v dveh prijavnih:

Višje strokovne šole bodo do 15. junija 2023 v prvem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti, kjer je ta potreben.

Višješolska prijavna služba bo do 21. julija 2023 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis v prvem prijavnem roku in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 22. avgusta 2023. Sprejete kandidate bo k vpisu povabila višja strokovna šola.

Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok bodo objavljeni do 24. avgusta 2023 na spletni strani Višješolske prijavne službe in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.

Višje strokovne šole bodo do 8. septembra 2023 v drugem prijavnem roku obvestile vse kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.

Višješolska prijavna služba bo do 22. septembra 2023 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis v drugem prijavnem roku in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 1. oktobra 2023.

Izredni študenti se lahko vpisujejo na še prosta mesta do 6. oktobra 2023.

Informativni dnevi

Informativna dneva bosta organizirana v  petek, 17. februarja 2023, ter v soboto, 18. februarja 2023 . Informacije o načinu izvedbe, natančnih terminih in ustreznih povezavah vseh višjih strokovnih šol bodo objavljene na spletnih straneh višjih strokovnih šol in Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje