Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Info točka

Eurodesk

Eurodesk je brezplačni infoservis Evropske komisije, ki ga v Sloveniji izvaja nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota, ki je Zavod za razvoj mobilnosti mladih Movit. Namenjen je mladim in tistim, ki se pri svojem delu srečujejo z mladimi. Ponuja informacije o evropskih priložnostih za mlade na področjih mobilnosti, aktivne participacije mladih v družbi in aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih – na primer o prostovoljstvu ali izmenjavah v tujini, študiju in pripravništvih v tujini, kako poiskati evropsko sofinanciranje in kontakte, aktualnih mednarodnih natečajih za mlade ...

Evropski mladinski portal

Evropski mladinski portal mladim ponuja informacije o priložnostih za življenje, izobraževanje in delo v Evropi. Namenjen je mladim, pa tudi deležnikom na področju mladine (mladinske organizacije, mladinski delavci, oblikovalci politik itd.).

Eryica

Evropska agencija za mladinsko informiranje in svetovanje (ERYICA) je neodvisna evropska organizacija, sestavljena iz nacionalnih in regionalnih koordinacijskih teles in mrež za informiranje mladih. Prizadeva si za okrepitev evropskega in mednarodnega sodelovanja na področju mladinskega informiranja. Razvija, podpira in spodbuja kakovostno splošno informativno politiko in prakso mladih na vseh ravneh, da bi zadostila informacijskim potrebam mladih in uporabila načela Evropske mladinske informacijske listine.

Use It Europe

Spletni portal Use It Europe na enem mestu združuje turistične informacije za vse mlade popotnike.

Eyca

Evropsko združenje mladinskih kartic (EYCA) je neprofitna organizacija, ki zastopa 38 organizacij za mladinske kartice po vsej Evropi. V Sloveniji program Evropske mladinske kartice izvaja Zavod Mobin, ki mlade med drugim informira o za njih pomembnih življenjskih dogodkih.

Youth Wiki

Youth Wiki je evropska spletna enciklopedija na področju nacionalnih mladinskih politik. Platforma je izčrpna zbirka nacionalnih struktur, politik in ukrepov, ki podpirajo mlade. Trenutno so na Youth Wiki predstavljene nacionalne mladinske politike 27 držav članic EU.

↓ Info točka ↓ Info točka ↓ Info točka ↓ Info točka
Info točka / Novica

(Zlo)raba alkohola

V juniju so strokovni delavci Društva Center za pomoč mladim in njihovi prostovoljci izvajali sklop izkustvenih delavnic za srednješolce.