Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Izobraževanje

Kakšne možnosti imam?

Javni zavod Cmepius

Vas mika mednarodna izkušnja z evropskimi kulturami, ljudmi, jeziki? Bi želeli izmenjati izkušnje s kolegi iz drugih držav, si ogledati, kako oni poučujejo? Želite študentom in dijakom omogočiti pridobitev izkušenj, znanj in veščin v drugačnem okolju? Vse o tem na povezavi javnega zavoda Cmepius.

Študij v tujini

Povezava vključuje obširne informacije o študiju v tujini, in sicer informacije o izobraževalnih sistemih v tujini, informacije o izobraževalnih ustanovah in programih študija v tujini, kakovosti študija v tujini in javni veljavnosti ter vrednotenju izobraževanja, postopkom prijave na študij v tujini. Predstavljene so tudi izkušnje naših štipendistov na študiju v tujini.

Štipendije Ad Futura

Štipendije Ad futura so namenjene spodbujanju izobraževanja mladih v tujini. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije razpisuje različne oblike štipendiranja in sofinanciranja mednarodne mobilnosti dijakov in študentov za izobraževanje v tujini.

ENIC NARIC center

ENIC-NARIC center zbira in posreduje informacije o slovenskem šolskem sistemu in tujih šolskih sistemih posameznih držav, vodi postope in izdajo mnenj o izobrazbi v skladu z ZVPI, pripravlja informacije javnega značaja za uporabnike, svetuje in informira posameznike in institucije o slovenskem in tujem izobraževanju ter mednarodno sodeluje v mrežah ENIC-NARIC centrov .

Portal za tuje študente v Sloveniji

Portal ponuja vse potrebne informacije za tuje študente v Sloveniji v angleškem jeziku.

↓ Izobraževanje ↓ Izobraževanje ↓ Izobraževanje ↓ Izobraževanje