Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Izobraževanje

Kam se lahko vpišem?

Portal eVŠ

Omogoča iskanje po zbranih podatkih o visokošolskih zavodih in študijskih programih, predstavljene pa so tudi pomembnejše informacije s področja visokega šolstva v Sloveniji. Tu se dostopa tudi do razpisov za vpis, prijave za vpis in prošnje za bivanje, predstavljene pa so tudi informacije glede pravic študentov in ugodnosti, ki upoštevajo status študenta: štipendije, subvencije za prevoz, prehrano in bivanje, zdravstveno varstvo ter študentsko delo.

Kako se vpišem?

Spletni portal eVŠ – razpisi in prijave za vpis

Na portalu so objavljeni vsi javnoveljavni razpisi, na javnih in zasebnih visokošolskih zavodih.

eUprava - Vpis na visokošolski študij za Slovence in državljane držav članic Evropske unije

Kakšne pravice imam?

Vrednotenje izobraževanja - ENIC/NARIC center

ENIC-NARIC center deluje z skladu z zakonom, ki sledi načelom Konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji, ki jo je ratificirala RS, in smernicam ter priporočilom za zagotavljanje poštenega priznavanja izobraževanja (fair recognition), ki izhajajo iz komplementarnih dokumentov h konvenciji.

Zakon je tudi v skladu s smernicami nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020 in posledično temu upošteva implementacijo bolonjskega procesa, ustvarjanje enotnega evropskega visokošolskega prostora ter nacionalno in evropsko ogrodje kvalifikacij in nove oblike izobraževanja.

Kam se vloži vloga za priznavanje oz. vrednotenje izobraževanja za različne namene?

  • vrednotenje izobraževanja za različne namene je postopek, v katerem ENIC-NARIC center pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport o opravljenem izobraževanju izda mnenje o različnih elementih vrednotenega izobraževanja. Mnenje je informativno-svetovalne narave. Vloga na obrazcu V se vloži na MIZŠ. Nadaljujte z branjem Vlogo lahko oddate tudi prek portala eUprava.
  • priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja je upravni postopek, ki se prične z vlogo na obrazcu N pri tisti izobraževalni instituciji (poklicna, srednja strokovna, srednja splošna, višja strokovna, visoka šola), kjer imetnik tuje listine želi nadaljevati izobraževanje. V postopku priznavanja izobraževanja se nato z odločbo odloči o pravici imetnika tuje listine do dostopa, prijave in obravnave v postopkih vpisa pri nadaljevanju izobraževanja na želeni izobraževalni instituciji. Vloga na obrazcu N vsebuje tudi navodila v zvezi z dokumentacijo. Nadaljujte z branjem Vlogo lahko oddate tudi prek portala eUprava.

Katere listine se lahko vložijo v postopek vrednotenja izobraževanja?

Predmet vrednotenja izobraževanja pri ENIC-NARIC centru so listine o v celoti opravljenem izobraževanju, ki dajejo javno veljavno izobrazbo v državi izvora, in sicer:

  • tuje listine o izobraževanju,
  • slovenske listine o izobraževanju,
  • listine o izobraževanju, pridobljene v nekdanjih republikah SFRJ, izdane pred 25. 6. 1991.

Ne vrednotijo se listine o izobraževanju, ki traja manj kot en semester oziroma pol leta, oziroma je vrednoteno z manj kot 30 ECTS študentove študijske obremenitve, listine, pridobljene po zaključenih tečajih, strokovnih izpitih, poklicnih kvalifikacijah ter drugih poklicnih in strokovnih usposabljanjih. Več stvari glede dela ENIC-NARIC centra lahko najdete tukaj.

Portal eVŠ – prevozi in prehrana

Vse, kar vas zanima glede subvencioniranih prevozov, študentske prehrane, zavarovanja in drugih pravic najdete na tej povezavi.

Prevozi

Enotna vozovnica integriranega javnega potniškega prometa
Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je v letu 2017 uvedlo subvencionirano enotno vozovnico integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) ter s tem dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih omogočilo dostopnejši in časovno ugodnejši javni prevoz na relaciji med domom in šolo oz fakulteto.

Portal subvencij potniškega prometa
Portal je namenjen informiranju potnikov o sistemu subvencioniranih prevozov dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih , ki na portalu lahko pridobijo vse informacije povezane s sistemom subvencioniranja.

Portal eVŠ – o subvencioniranem bivanju

Če vas zanima subvencionirano bivanje, kako se prijaviti in pregled razpoložljivih kapacitet, ste na pravi povezavi.

Portal za področje študentske prehrane

Še podrobneje o študentski prehrani, vključno z ugodnostmi in imenikom lokalov, kjer se lahko prehranjujete. Več informacij o subvencionirani študentski prehrani najdete tudi na portalu eUprava.

↓ Izobraževanje ↓ Izobraževanje ↓ Izobraževanje ↓ Izobraževanje