Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Izobraževanje

Kam se lahko vpišem?

Skupnost VSŠ

Spletno mesto Skupnost VSŠ omogoča iskanje po zbranih podatkih o višjih strokovnih šolah in njihovih študijskih programih, predstavljene pa so tudi vse pomembne informacije s področja višjega šolstva. Tu se dostopa do seznama višjih strokovnih šol ter študijskih programov, razpisov za vpis, prijav za vpis, predstavljene pa so tudi informacije glede pravic študentov in ugodnosti, ki upoštevajo status študenta višješolskega programa: subvencije za prevoz in prehrano, zdravstveno varstvo, bivanje v dijaškem domu in študentsko delo.

Mojaizbira.si

Spletno mesto www.mojaizbira.si  obsega najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju. Namenjeno je učencem, dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem (šolski  svetovalci, karierni svetovalci, svetovalci v vseživljenjskem učenju). Podatki so predstavljeni na enostaven in pregleden način, poleg tekstovnih opisov pa je na voljo tudi preko 350 video predstavitev poklicev.

Seznam višjih šol in vpis

V Sloveniji je bil višješolski študij temeljito prenovljen v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, saj z uveljavitvijo Zakona o visokem šolstvu ob koncu leta 1993 ta študij na visokošolskih zavodih ni bil več mogoč. Višješolski študijski programi spadajo v terciarno izobraževanje, tako kot visoko šolstvo. Za razliko od drugih nivojev, višje strokovne šole poleg krajšega študija (2 študijski leti ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami) ponujajo izrazito praktično usmerjene študijske programe. 40 % višješolskega študijskega programa sestavlja obvezno praktično usposabljanju v podjetjih, ki večinoma postanejo bodoči delodajalci študentov višješolskih študijskih programov. 

V višješolski študij se lahko vpiše vsakdo, ki je opravil splošno oziroma poklicno maturo ter vsakdo, ki ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in opravi preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Kako se vpišem?

Višješolska prijavna služba

Na tem mestu najdete vse, kar potrebujete za vpis v višješolsko izobraževanje v Sloveniji: prijavne obrazce,  prijavne postopke in pregled razpisanih programov. Prav tako vse obrazce in informacije najdete tudi na eUpravi.

Kakšne pravice imam?

Študentje višjih strokovnih šol (redni ali izredni študij), ki niste v delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci zaposlitve na zavodih za zaposlovanje, imate pravico do zdravstvenega zavarovanja, študentske prehrane, subvencioniranih prevozov, bivanja v dijaškem domu ter nenazadnje, tudi do študentskega dela. Pravice in ugodnosti iz statusa lahko uveljavljate največ tri leta, ne glede na to, ali študirate redno ali izredno. V kolikor ste bili že vpisani v študijski program visokega šolstva, se lahko v višjo strokovno šolo vpišete v izredni program.

Organizacija študijskega dela

Na tej povezavi boste našli vse potrebne informacije glede organizacije študijskega dela, ocenjevanja znanja, praktičnega izobraževanja ter pravic in dolžnosti študenta po vpisu. 

Prevozi

Enotna vozovnica integriranega javnega potniškega prometa 
Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je v letu 2017 uvedlo subvencionirano enotno vozovnico integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) ter s tem dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih omogočilo dostopnejši in časovno ugodnejši javni prevoz na relaciji med domom in šolo oz fakulteto.

Portal subvencij potniškega prometa
Portal je namenjen informiranju potnikov o sistemu subvencioniranih prevozov dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih, ki na portalu lahko pridobijo vse informacije povezane s sistemom subvencioniranja.

Subvenicionirano bivanje

Do subvencij so upravičeni študenti, ki izpolnjujejo pogoje in merila za subvencioniranje bivanja in s študentskim domom ali zasebnikom sklenejo nastanitveno pogodbo. Več informacij in vlogo najdete na eUpravi.

Subvencioniranje študentske prehrane

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe s statusom študenta, ki se izobražujejo na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji. Upravičenci imajo pravico do enega subvencioniranega obroka za vsak delovni dan.

↓ Izobraževanje ↓ Izobraževanje ↓ Izobraževanje ↓ Izobraževanje