Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Izobraževanje

Kako poteka vrednotenje neformalnega znanja?

Portal za vrednotenje in priznavanje neformalnega znanja

V obdobju od leta 2016 do 2022 bodo postopke vredotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja po celotni Sloveniji izvajali svetovalci na ljudskih univerzah, šolskih centrih in srednjih šolah, organiziranih v konzorcije. Kako poteka in kdo ga izvaja, najdete na povezavi.

Youthpass

Portal Evropske komisije za vrednotenje neformalni znanj v angleškem jeziku.

Javni zavod Nefiks

Zavod Nefiks ponuja sistem beleženja neformalnih znanj, ki mladim omogoča lažjo zaposljivost. Če ste aktivni na tem področju, vstopite v povezavo, ki mladim ponuja  številne priložnosti.

Program PUM-O Celje - Projektno učenje za mlajše odrasle

PUM-O nudi spodbudo in pomoč pri učenju in iskanju zaposlitve ter pri pridobivanju različnih veščin in spretnosti, uporabnih v vsakdanjem življenju in pri zaposlovanju. Je neformalni izobraževalni program, ki je projektno zasnovan, kar pomeni, da sodelovanje v programu PUM-O omogoča delati v skladu z mladostnikovimi željami, interesi in sposobnostmi, kar prispeva k temu, da pridobiva pozitivne izobraževalne izkušnje, si izboljša samopodobo in se uči odgovornosti zase in za druge.

Udeleženci v programu PUM-O so lahko:

  • mladi od 15. do 26. leta,
  • mladi, ki so zapustili šolo, ali pa imajo v šoli težave,
  • mladi brez poklica ali zaposlitve.

Program, ki vključuje individualno učno delo, izbirno projektno delo in interesne dejavnosti, praviloma traja 10 mesecev in je brezplačen. Brezposelnim mladim pripadajo tudi pravice, skladne s pogodbo, ki jo sklenejo z Zavodom za zaposlovanje. Po zaključnem vrednotenju mladostnik prejme potrdilo o uspešnem zaključku programa, ki lahko pomaga pri iskanju zaposlitve. S sadovi projektnega dela se mladostnik lahko predstavi tudi javnosti – s tem pa krepi občutek lastne vrednosti, zmožnosti in samopodobe v celoti. Več o programu in vključitvi na njihovi spletni strani.

↓ Izobraževanje ↓ Izobraževanje ↓ Izobraževanje ↓ Izobraževanje