Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Izobraževanje

Kako pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo?

Informacije o nacionalni poklicni kvalifikaciji

Če vas zanima, kako pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo, kako poteka preverjanje in potrjevanje, kakšen je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti ter kako poteka vpis v register, vstopite v povezavo.

Kaj je poklicno izobraževanje in kakšne možnosti mi ponuja?

Center RS za poklicno izobraževanje

Centra RS za poklicno izobraževanje je osrednja slovenska inštitucija za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.  Center je tudi  nacionalni koordinator evropske mreže TT-net in nacionalni predstavnik za Euroskills.

↓ Izobraževanje ↓ Izobraževanje ↓ Izobraževanje ↓ Izobraževanje