Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Izobraževanje

Kam se lahko vpišem?

Informacije o izobraževanju odraslih

Na tej povezavi najdete vse programe za izobraževanje odraslih ter vrste organizacij, ki ga izvajajo.

Kako se vpišem?

Informacije o načinih vpisa

V kolikor se odločite za izobraževanje na ta način, boste na povezavi našli vse potrebne podatke v zvezi z načinom vpisa in financiranja.

Kakšne pravice imam?

Podatki o možnostih izobraževanja odraslih

Obstajajo številne dejavnosti, ki nudijo podporo kakovostnemu izobraževanju odraslih. Najdete jih na povezavi.

  • Informacijska in svetovalna središča za izobraževanje odraslih (ISIO)
  • Mreža središč za samostojno učenje (SSU)
  • Borza znanja (BZ)
  • Mreža študijskih krožkov (ŠK)
  • Teden vseživljenskega učenja (TVU)
  • Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI)
Prevozi

Enotna vozovnica integriranega javnega potniškega prometa 
Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je v letu 2017 uvedlo subvencionirano enotno vozovnico integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) ter s tem dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih omogočilo dostopnejši in časovno ugodnejši javni prevoz na relaciji med domom in šolo oz fakulteto.

Portal subvencij potniškega prometa 
Portal je namenjen informiranju potnikov o sistemu subvencioniranih prevozov dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih , ki na portalu lahko pridobijo vse informacije povezane s sistemom subvencioniranja.

↓ Izobraževanje ↓ Izobraževanje ↓ Izobraževanje ↓ Izobraževanje