Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Izobraževanje

Srednješolske štipendije

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije izvaja različne programe štipendiranja. Tako podeljuje Zoisove štipendije, zbira in objavlja seznam kadrovskih štipendij, ki jih prejme s strani delodajalcev, razpisuje različne štipedije za izobraževanje v tujini, in podobno.

Vrste štipendij v Republiki Sloveniji

Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe štipendistov ali štipendistk. So dopolnilni prejemek namenjen kritju stroškov v zvezi z izobraževanjem.. Zakon o štipendiranju (v nadaljevanju: ZŠtip-1 ) v 8. členu določa, da se v Republiki Sloveniji lahko dodelijo naslednje štipendije: 

Visokošolske in univerzitetne štipendije

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Na povezavi so na enem mestu zbrane vse štipendije, ki jih lahko prejmete med študijem na univerzah v Sloveniji.

Portal E-uprava

Na povezavi so odgovori na vprašanja, kdo je upravičen do državne štipendije, kateri so pogoji za pridobitev štipendije in kakšne vrste štipendij imamo za različne smeri študija.

Štipendije tujih vlad

Na povezavi najdete aktualne ponudbe za štipendije, ki jih ponujajo tuje vlade za študij v njihovi državi.

Več informacij o štipendijah na povezavi.

↓ Izobraževanje ↓ Izobraževanje ↓ Izobraževanje ↓ Izobraževanje