Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Evropsko leto mladih

Da bi se mladim na vseh ravneh poklonili, jih podprli in vključili ter z njimi sodelovali, si bomo v okviru evropskega leta mladih prizadevali za uresničitev štirih ciljev:

  • obnoviti pozitivne perspektive za mlade in se pri tem zlasti osredotočiti na negativne učinke, ki jih je nanje imela pandemija COVID-19, obenem pa poudariti, kako zeleni in digitalni prehod ter druge politike Unije ponujajo priložnosti za mlade in družbo na splošno;
  • podpreti mlade, zlasti tiste z manj priložnostmi, iz prikrajšanih in raznolikih okolij ali iz ranljivih in marginaliziranih skupin, da pridobijo ustrezno znanje in kompetence ter tako postanejo aktivni in angažirani državljani in državljanke v duhu evropskega občutka pripadnosti, tudi prek mladinskega dela;
  • podpreti mlade, da bi bolje razumeli in dejavno spodbujali različne priložnosti, ki so jim na voljo na ravni EU ter nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, da bi podprli njihov osebni, družbeni, gospodarski in poklicni razvoj;
  • vključiti mladinsko politiko v vsa ustrezna politična področja Unije v skladu s strategijo EU za mlade za obdobje 2019–2027, da bi se spodbudilo vključevanje mladinske perspektive v oblikovanje politik na vseh ravneh.
↓ Evropsko leto mladih ↓ Evropsko leto mladih ↓ Evropsko leto mladih ↓ Evropsko leto mladih