Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Evropsko leto mladih

Naj se sliši tvoj glas! 2022 je evropsko leto mladih, ki so zelo pomembni za boljšo prihodnost – za bolj zeleno, bolj vključujočo in digitalno Evropo. Z mnogimi priložnostmi za učenje, izmenjavo vizij, spoznavanje ljudi in sodelovanje v dejavnostih po vsej Evropi je evropsko leto mladih priložnost za zaupanje in upanje v prihodnost po pandemiji.

Predlog za razglasitev leta 2022 za evropsko leto mladih je podala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v svojem govoru o stanju v Uniji leta 2021. Komisija v letu 2022 v tesnem sodelovanju z Evropskim parlamentom, državami članicami, regionalnimi in lokalnimi organi, mladinskimi organizacijami in mladimi samimi pripravlja vrsto dejavnosti. Pobude, ki se razvijajo v okviru evropskega leta mladih, so podprte z 8 milijoni evrov iz programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote. Tudi drugi programi in instrumenti Unije bodo pomembno prispevali k ciljem in dejavnostim evropskega leta mladih. Mladi Evropejci in Evropejke imajo v tem letu številne priložnosti za pridobivanje znanja, spretnosti in kompetenc za poklicni razvoj ter za krepitev svojega državljanskega udejstvovanja pri oblikovanju prihodnosti Evrope. 

↓ Evropsko leto mladih ↓ Evropsko leto mladih ↓ Evropsko leto mladih ↓ Evropsko leto mladih