Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Zakonodaja in finance

Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela v Sloveniji
Podporo mladinskemu delu v Sloveniji zagotavlja Urad RS za mladino z rednim letnim javnim pozivom za sofinanciranje mladinskega dela. Letni javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela, ki so umeščeni v vsaj eno področje mladinskega sektorja ali več, ki so navedena v 4. členu ZJIMS.

Javni razpisi za NVO na področju mladih
Glavna področja delovanja CNVOS so oblikovanje podpornega okolja za delovanje nevladnih organizacij in razvoj projektov oziroma pomoč pri razvoju le-teh. 

Programi Eramus+
V Sloveniji za izvajanje programa Erasmus+ v obdobju 2021-2027 skrbita dve nacionalni agenciji: Cmepius, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, ki pokriva področja izobraževanja, usposabljanja in športa, ter Movit, Zavod za razvoj mobilnosti mladih, ki podpira učno mobilnost za mlade v kontekstu mladinskega dela, spodbuja razvoj kakovosti dela akterjev na področju mladinskega dela in razvoja mladinskih politik na vseh ravneh.

↓ Zakonodaja in finance ↓ Zakonodaja in finance ↓ Zakonodaja in finance ↓ Zakonodaja in finance
Zakonodaja in finance / Članek

Krediti za mlade

Zakon je namenjen mladim, ki rešujejo prvi stanovanjski problem in imajo prenizko kreditno sposobnost, da bi jim banka odobrila stanovanjski kredit.

Zakonodaja in finance / Novica

Raziskava: Mladi in trg dela

Na e-Študentskem Servisu so pripravili analizo ankete “Mladi in trg dela”, ki je bila na temo prihodnosti mladih na trgu dela izvedena v maju in predstavljena na konferenci o krajšem delovniku.