Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Zakonodaja in finance

Youth Wiki

Youth Wiki je evropska spletna enciklopedija na področju nacionalnih mladinskih politik. Platforma je izčrpna zbirka nacionalnih struktur, politik in ukrepov, ki podpirajo mlade. Trenutno so na Youth Wiki predstavljene nacionalne mladinske politike 27 držav članic EU.

Zbirke podatkov posameznih držav so razdeljene na deset poglavij (zbirke podatkov so v angleškem jeziku): 

  1. Upravljanje mladinske politike
  2. Prostovoljske aktivnosti
  3. Zaposlovanje in podjetništvo
  4. Socialna vključenost
  5. Participacija
  6. Izobraževanje in usposabljanje
  7. Zdravje in dobro počutje
  8. Ustvarjalnost in kultura
  9. Mladi in svet
  10. Mladinsko delo

Poglavitni cilj spletne platforme Youth Wiki je podpreti evropsko sodelovanje na področju mladine, ki temelji na dokazih. To poteka tako, da so na platformi na voljo nenehno posodobljene informacije o nacionalnih mladinskih politikah, ki so predstavljene na uporabniku prijazen način.

Splošni namen platforme je pomagati Evropski komisiji in državam članicam pri njihovem odločanju z zagotavljanjem aktualnih informacij o trenutnem stanju implementacij reform in pobud v okviru posameznih nacionalnih mladinskih politik. Zbiranje kvalitativnih podatkov omogoča tudi izmenjavo informacij in inovativnih pristopov ter krepi dejavnosti vzajemnega učenja med državami članicami. Vsebina platforme je oblikovana v skladu s prednostnimi nalogami, kot jih določa evropski okvir sodelovanja na področju mladine. Vsebine so pripravljene tako, da podpirajo implementacijo poglavitnih evropskih zavez in razvoj politik na področjih ukrepanja, kot so opredeljena v strategiji EU za mlade.

↓ Zakonodaja in finance ↓ Zakonodaja in finance ↓ Zakonodaja in finance ↓ Zakonodaja in finance