Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Mlade družine

Sistem socialnega varstva v Sloveniji zagotavlja različne oblike pomoči posameznikom in skupinam, ki se znajdejo v socialnih stiskah. Storitve socialnega varstva izvajajo javni socialnovarstveni zavodi in druge pravne in fizične osebe, ki si pridobijo koncesijo ali dovoljenje za delo. Socialnovarstvene programe izvajajo pretežno nevladne organizacije, ki se lažje in predvsem hitreje odzivajo na potrebe iz lokalnih okolij. Aktualni seznam socialno varstvenih programov.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sofinancira 15 projektov večgeneracijskih centrov, ki izvajajo petletne preventivne programe namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin in preprečevanju zdrsa v socialno izključenost.

↓ Mlade družine ↓ Mlade družine ↓ Mlade družine ↓ Mlade družine
Finance / Dopisniki

Izginjanje srednjega sloja

Če ne podedujejo nepremičnine, so mlade družine obsojene na životarjenje. S hitrim preračunom dopisnik Rožle pokaže na glavne težave mladih družin.

Mlade družine / Članek

Na prvem mestu človek

Nihče ne more narediti vsega, toda vsak lahko naredi nekaj, so ugotavljali na delovnem posvetu, kjer je sodeloval tudi Mladinski center Prlekije.