Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Mlade družine

Mreža kriznih centrov je sestavljena iz kriznih centrov za mlade (9 + 1 krizni center za otroke) in kriznih centrov za odrasle žrtve nasilja (2).  Namenjeni so otrokom in mladostnikom od 6. do 18. leta starosti, ki se znajdejo v akutni stiski, zaradi katere je nujna izločitev iz okolja, v katerem bivajo. Vanj se po pomoč zatečejo otroci in mladostniki, ki so v kakršnikoli stiski, ki je v domačem okolju ne morejo razrešiti: nevzdržne razmere doma (psihično in fizično nasilje, spolne zlorabe, alkoholizem staršev…), upor staršem zaradi  različnih razlogov, zavrnitev s strani staršev, čustvena prizadetost, adolescentna kriza, problemi v povezavi s šolo ... Bivanje v KCM je prostovoljno. Krizni centri za mlade delujejo neprekinjeno 24 ur na dan. Trajanje namestitve traja do tri tedne, v izjemnih primerih pa je možno tudi podaljšanje.

Naloge kriznega centra:     

  • nudenje prve socialne pomoči in osebne pomoči mladim v stiski, ki se bodo vanj zatekli
  • sprejem in oskrba otrok in mladostnikov do razrešitve njihovih težav, vendar največ tri tedne (možnost podaljšanja)·       
  • nudenje zatočišča mladim, za katere je potrebna hitra in začasna odstranitev iz družine·       
  • priprava ukrepov za vrnitev mladoletnika v njegovo družino·       
  • sodelovanje s pristojnimi centri za socialno delo, državnimi organi ter organizacijami, ki so pristojne za obravnavanje mladoletnikov.

Poleg teh nalog zaposleni v KCM opravljajo tudi enodnevne obravnave, informativne razgovore, svetovalne razgovore, nudijo učno pomoč, organizirajo tematske delavnice, delo s prostovoljci, informirajo javnost, sodelujejo v supervizijski skupini.

↓ Mlade družine ↓ Mlade družine ↓ Mlade družine ↓ Mlade družine
Finance / Dopisniki

Izginjanje srednjega sloja

Če ne podedujejo nepremičnine, so mlade družine obsojene na životarjenje. S hitrim preračunom dopisnik Rožle pokaže na glavne težave mladih družin.

Mlade družine / Članek

Na prvem mestu človek

Nihče ne more narediti vsega, toda vsak lahko naredi nekaj, so ugotavljali na delovnem posvetu, kjer je sodeloval tudi Mladinski center Prlekije.