Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Mlade družine

Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Določena je z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) . Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana, in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji. Informacije o denarni socialni pomoči in vlogo za pridobitev najdete na spletnem portalu eUprava.

Če izpolnjujete pogoje za denarno socialno pomoč, lahko na centru za socialno delo uveljavljate tudi pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Več informacij in vlogo za pridobitev najdete na portalu eUprava.

Varstveni dodatek je namenjen zagotavljanju sredstev za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem obdobju. Namenjen je osebam, ki si materialne socialne varnosti ne morete zagotoviti zaradi okoliščin, na katere nimate vpliva.

↓ Mlade družine ↓ Mlade družine ↓ Mlade družine ↓ Mlade družine
Finance / Dopisniki

Izginjanje srednjega sloja

Če ne podedujejo nepremičnine, so mlade družine obsojene na životarjenje. S hitrim preračunom dopisnik Rožle pokaže na glavne težave mladih družin.

Mlade družine / Članek

Na prvem mestu človek

Nihče ne more narediti vsega, toda vsak lahko naredi nekaj, so ugotavljali na delovnem posvetu, kjer je sodeloval tudi Mladinski center Prlekije.