Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Mlade družine

Sklenitev zakonske zveze 

Na portalu eUprave je to področje podrobno urejeno. Na portalu najdete vse potrebne informacije in odgovore na vprašanja - kje se lahko sklene zakonska/partnerska zveza, kjer se prijaviš, kaj potrebuješ itd. Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost dveh oseb, v kateri sta zakonca enakopravna.

Izpisek iz matičnega registra ob rojstvu otroka

Rojstvo dokazujete z izpiskom iz matičnega registra o rojstvu, državljani Republike Slovenije pa z izpiskom o rojstvu dokazujete tudi državljanstvo in osebni status. Informacije o izpisku iz matičnega registra najdete na portalu eUprava.

Novorojenček, s stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Sloveniji, se vpiše v davčni register po uradni dolžnosti. Pridobitev davčne številke za novorojenčka.

Prijava otroka v obvezno zdravstveno zavarovanje

S prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje pridobi otrok pravico do plačila zdravstvenih storitev, ki jih krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Več na eUprava.

Pravice ob rojstvu otroka 

Za zaposlene in samozaposlene starševski dopust, materinski dopust, očetovski dopust in starševski dopust z nadomestilom (iz zavarovanja za starševsko varstvo). Za študente, nezaposlene pa starševski dodatek

Informacije ob pomoči ob rojstvu otroka najdete na portalu eUprava  in na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti .

Družinski prejemki: otroški dodatek, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka, delno plačilo za izgublejni dohodek, pravica do pomoči pri nakupu vinjete 

Do česa smo upravičeni kot družina? Vse informacije najdete na portalu eUprava.
Družinski prejemki (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

Vpis otroka v vrtec

V vrtec lahko kadarkoli med letom vpišete otroka, ki je dopolnil starost 11 mesecev, če ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Informacije in postopek za vpis otroka v vrtec najdete tukaj na portalu eUprava.

Višina plačila vrtca se določi glede na dohodkovni razred staršev otroka. Uveljavljate lahko tudi subvencijo za znižano plačilo vrtca. Več informacij tukaj.

↓ Mlade družine ↓ Mlade družine ↓ Mlade družine ↓ Mlade družine
Finance / Dopisniki

Izginjanje srednjega sloja

Če ne podedujejo nepremičnine, so mlade družine obsojene na životarjenje. S hitrim preračunom dopisnik Rožle pokaže na glavne težave mladih družin.

Mlade družine / Članek

Na prvem mestu človek

Nihče ne more narediti vsega, toda vsak lahko naredi nekaj, so ugotavljali na delovnem posvetu, kjer je sodeloval tudi Mladinski center Prlekije.