Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Kultura

Kulturne ustanove z različnih področij izvajajo vrsto dodatnih usposabljanj, v katere se lahko kot udeleženci vključujete tudi mladi. Navajamo nekaj že tradicionalnih dodatnih usposabljanj:

Dodatne informacije o ponudbi usposabljanj najdete na spletnih straneh kulturnih ustanov in tukaj.

↓ Kultura ↓ Kultura ↓ Kultura ↓ Kultura
Kultura / Novica

Dragoceno je biti del skupine

Loti Bužan iz Zavoda Modri december je napisala prispevek o pomenu skupine, ki jo je spoznala na mednarodni izmenjavi v Ajdovščini.