Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Kultura

Kulturne ustanove z različnih področij izvajajo vrsto dodatnih usposabljanj, v katere se lahko kot udeleženci vključujete tudi mladi. Navajamo nekaj že tradicionalnih dodatnih usposabljanj:

Dodatne informacije o ponudbi usposabljanj najdete na spletnih straneh kulturnih ustanov in tukaj.

↓ Kultura ↓ Kultura ↓ Kultura ↓ Kultura