Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Kultura

Prizadevanje za izboljšanje dostopa mladim do informacij o kulturni dediščini, ki je nosilec zgodovine, je ena izmed prednostnih nalog kulturne politike. Poznavanje, razumevanje in kritično presojanje zgodovine so pomembni za spremljanje in kritično presojo aktualnih svetovnih in nacionalnih trendov družbenega razvoja. Zato z različnimi projekti in dejavnostmi institucij s področja varovanja kulturne dediščine (muzeji, nevladnimi organizacijami …) podpiramo in spodbujamo aktivno vključevanje mladih, tako v okviru formalnega izobraževanja (povezovanje s srednjimi šolami in fakultetami) kot neformalnega izobraževanja (zainteresirani posamezniki). Primer dobre prakse je na primer projekt Dnevi znanosti in tehnike, ki ga izvajajo v Tehniškem muzeju Slovenije v sodelovanju z različnimi fakultetami (Fakulteto z elektrotehniko, Fakulteto za strojništvo, Fakulteto za fiziko in matematiko, Fakulteto za naravoslovje in matematiko idr.).

Informacije o bogati ponudbi muzejev in galerij v Sloveniji najdete na portalu museums.SI ter na spletnih straneh posameznih muzejev in galerij.

Slovenski muzejski portal

Museums.SI je spletni portal, ki predstavlja muzeje, galerije in druge kulturne ustanove v Sloveniji. Namenjen je vsem, ki jih zanima delo in dogajanje v slovenskih kulturnih ustanovah. Predstavlja slovenske muzeje in galerije ter ponuja pregled razstav, dogodkov in pedagoških programov.

Register kulturne dediščine

Za raziskovanje in preučevanje kulturne dediščine je pomemben vir Register kulturne dediščine –osrednja zbirka podatkov o dediščini v Sloveniji. MK ga vodi zaradi informacijske podpore varstvu dediščine, namenjen pa je tudi predstavljanju in raziskovanju dediščine ter vzgoji, izobraževanju in razvijanju zavesti javnosti o dediščini.

Register sestavljajo:

  • register nepremične kulturne dediščine,
  • register nesnovne kulturne dediščine in
  • register premične kulturne dediščine (še ni vzpostavljen).

Register je dostopen na https://eid.gov.si in https://gisportal.gov.si/rkd.

Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) in Teden kulturne dediščine (TKD) (Zavod za kulturno dediščino Slovenije)

TKD je namenjen spodbujanju zavedanja pomena o kulturni dediščini in izvajanju vsebin s tega področja med otroki in mladimi.

K dostopnosti in prepoznavnosti muzejev prispevajo tudi različne promocijske akcije, na primer Poletna muzejska noč (največja promocijska akcija slovenskih muzejev in galerij, ki se ji pridružujejo tudi številni drugi zavodi in ustanove), za informacije o pedagoških dejavnostih muzejev pa skrbi tudi Skupnost muzejev Slovenije.

↓ Kultura ↓ Kultura ↓ Kultura ↓ Kultura
Kultura / Članek

Cirkus Fuskabo

Vsak, ki obišče ta center, hitro ugotovi, da gre za priložnost, ki nudi mladostnikom kvalitetno preživljanje prostega časa.

Kultura / Reportaža

Naj živi kultura

V Kulturnem centru Semič so v letošnjem letu izvedli že tri potopisna predavanja. V sredo, 27. 3., je Venezuelo predstavila Daniela Hočevar.