Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Kultura

Ministrstvo za kulturo (MK) ter Javna agencija za knjigo RS (JAK), Slovenski filmski center (SFC) in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) pripravljamo razpise, ki so namenjeni tudi mladim umetnikom in ustvarjalcem ter ustanovam (nevladne organizacije), ki vključujejo mlade, prav tako so na voljo razpisi, ki omogočajo razvoj podpornega okolja (infrastruktura, oprema …). MK (so)financira delovanje in programe številnih javnih zavodov na različnih področjih kulture (muzeji, galerije, gledališča …), kjer se lahko vključujejo tudi mladi ustvarjalci.

Razpisi MK

MK na različnih področjih umetnosti redno objavlja razpise za projekte in programe, pri katerih lahko sodelujejo tudi mladi ustvarjalci oziroma jih izvajajo mladi ustvarjalci.

Razpisi JAK

JAK sofinancira razvoj celotnega področja knjige (založništvo, bralna kultura in literarne prireditve ter mednarodno sodelovanje) in s tem omogoča mladim vključevanje v različne sofinancirane projekte in programe, ciljno podeljuje štipendije za mlade ustvarjalce v okviru knjižničnega nadomestila ter nagovarja mlade k sodelovanju v projektih, ki jih vodi JAK.

Razpisi SFC

SFC sofinancira razvoj celotnega področja knjige. Skladno z vizijo povečanja dostopnosti filmskih vsebin in razvoja občinstev (Strategija Slovenskega filmskega centra za obdobje 2020–2024) z razpisi zagotavlja tudi razvoj, dostopnost in promocijo kulturnovzgojnih filmskih projektov, skrbi za povečanje raznolikosti, kakovosti in geografske razpršenosti kulturnovzgojnih filmskih projektov na ozemlju Republike Slovenije, skrbi za povečanje občinstva za kakovosten in zahteven film, še zlasti otrok in mladih, ter za spodbujanje usposabljanja strokovnega kadra (pedagogov in mentorjev) na področju filmske vzgoje.

Razpisi JSKD

JSKD redno objavlja in izvaja javne razpise in pozive za sofinanciranje kulturnih projektov in programov za kulturna društva in zveze kulturnih društev. Sredstva so namenjena sofinanciranju projektov, ki so izvedeni kot prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javno dostopne kulturne aktivnosti), izobraževanja in strokovna usposabljanja ali založniški, filmski in video projekti ter manjše investicije v infrastrukturo, namenjeno kulturi (oprema in investicijsko vzdrževanje).

V sodelovanju z občinami JSKD razpisuje tudi sredstva za redno delovanje kulturnih društev na lokalni ravni.

Razpisi, namenjeni sofinanciranju najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture

Po pogodbi s pristojnim ministrstvom izvaja JSKD tudi javne razpise za posamezna področja dejavnosti (mreža multimedijskih centrov, skupnostne umetnosti) ali za specifične skupine uporabnikov (etnične manjšine).

↓ Kultura ↓ Kultura ↓ Kultura ↓ Kultura
Kultura / Napovednik

Maj v Društvu IMPRO

Pomlad je tu in gledališka sezona se počasi bliža koncu. Maja nas v Društvu IMPRO čaka pester nabor predstav za srednješolce_ke in odrasle.

Kultura / Reportaža

Nove generacije, novi panksi

V Kreatoriju Dijaškega doma Ivana Cankarja so v začetku aprila 2024 organizirali že 3. edicijo pank koncerta Sovražim vaše dretje.