Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Kultura

Posebej izpostavljamo nekaj projektov, ki jih izvajajo profesionalne kulturne ustanove, pri katerih je vzpostavljena participacija mladih od načrtovanja do izvedbe projekta, zagotovljeno pa je delo s profesionalnim umetnikom/ustvarjalcem (mentorjem):

↓ Kultura ↓ Kultura ↓ Kultura ↓ Kultura