Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Kultura

  • Ministrstvo za kulturo (MK) s štipendijami podpira pridobivanje znanja in izkušenj mladih, ki se izobražujejo za poklice v kulturi. MK objavi razpis za štipendiranje javno veljavnih študijskih programov s področij umetnosti in kulturne dediščine na tujih izobraževalnih ustanovah, ki ga prijavitelj zaključi s pridobitvijo javno veljavne listine.

    Predmet razpisa je štipendiranje javno veljavnega dodiplomskega študija (prva bolonjska stopnja) na tujih izobraževalnih ustanovah ter štipendiranje podiplomskega študija (druga ali tretja bolonjska stopnja) in izpopolnjevanja na tujih izobraževalnih ustanovah.

    Razpis je objavljen na spletni strani Ministrstva za kulturo.
  • MK objavi tudi razpis za usposabljanja oziroma izobraževanja v tujini za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev, za katerega institucija izda potrdilo o uspešno zaključenem programu. Ciljna skupina so mladi do vključno 29 let, ki bodo študirali, se izobraževali in usposabljali na področjih v kulturi, in sicer na področjih glasbe, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti in filma, kulturne dediščine, knjige, knjižničarstva in kulturnega managementa.

    Razpis je objavljen na spletni strani Ministrstva za kulturo.
↓ Kultura ↓ Kultura ↓ Kultura ↓ Kultura
Kultura / Novica

Dragoceno je biti del skupine

Loti Bužan iz Zavoda Modri december je napisala prispevek o pomenu skupine, ki jo je spoznala na mednarodni izmenjavi v Ajdovščini.