Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Kultura

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD)

JSKD, katerega poslanstvo je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim ter omogočati dostopnost kulturnih vsebin v celotnem slovenskem kulturnem prostoru, ponuja vrsto kakovostnih programov in delavnic, ki tudi mladim omogočajo ljubiteljsko ustvarjanje na različnih področjih kulture (ples, literarna dejavnost, film, likovna dejavnost …).

Izobraževalni programi JSKD so namenjeni mentorjem in animatorjem kulturnih skupin ter posameznikom, ki želijo delovati ali se dodatno izobraziti za vsebine na posameznih umetniških področjih. Znanja in veščine ustvarjalci pridobivajo v okviru neformalnih izobraževalnih oblik, delavnic in seminarjev, ki potekajo v okviru programa JSKD. Izobraževalne oblike (seminarji, delavnice, šole) so namenjene vsem generacijam, tudi mladim, pri čemer je poseben poudarek namenjen medgeneracijskemu povezovanju in prenosu znanj. Izobraževanja izvajajo uveljavljeni domači in tuji strokovnjaki s posameznih kulturnih področij, ki ponujajo sveža, aktualna znanja in nove pristope oziroma tehnike dela.

V programu Založništvo posebej izpostavljamo revijo Mentor – literarno-mentorsko revijo za mlade avtorje, prevajalce, kritike, esejiste in sopotnike, ki izhaja že več kot štiri desetletja, ter zbirki Prvenka in Mentorjeva prevajalnica, ki omogočata delo mladim avtorjem/prevajalcem.

↓ Kultura ↓ Kultura ↓ Kultura ↓ Kultura
Kultura / Napovednik

Mladino vabimo na 32. DMK!

Dnevi Mladih in Kulture – DMK vikend je pred nami! Začnemo v petek, 24. 5, dogajalo pa se bo vse do nedelje, 26. 5. Vabljeni!

Kultura / Napovednik

Maj v Društvu IMPRO

Pomlad je tu in gledališka sezona se počasi bliža koncu. Maja nas v Društvu IMPRO čaka pester nabor predstav za srednješolce_ke in odrasle.