Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Stanovanja

Za pripravo in izvedbo ukrepov za izboljšanje stanovanjske problematike mladih, je bila eta 2016 ustanovljena Delovna skupina za mlade za izvedbo pilotnih projektov po Resoluciji o Nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025. Delovno skupino pod vodstvom Ministrstva za okolje in prostor, sestavljajo še predstavniki Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (SSRS), Urada za mladino, Mladinskega sveta Slovenije, Študentske organizacije Slovenije, Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije.

Stanovanjski sklad RS izvaja dva pilotna projekta:

  • Zagotovitev cenovno ugodnih najemnih stanovanj za mlade, predviden v akcijskem načrtu ReNSP 2015-2025, tako imenovani »Najem za mlade«.
  • Skupnost za mlade Gerbičeva.

Pri pilotnih projektih se preizkušajo različne oblike bivanja mladih od skupinskega najema do stanovanjskih skupnosti in zadrug, pozitivni izsledki pa bodo, po opravljeni analizi, preneseni v stanovanjsko zakonodajo.

Povezave:

↓ Stanovanja ↓ Stanovanja ↓ Stanovanja ↓ Stanovanja
Izpostavljeno / Dopisniki

Najprej dom!

Vedno več evropskih držav se spopada s porastom števila brezdomcev. Na Finskem takih težav nimajo. Kakšni pa so razlogi za to?