Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Stanovanja

Bivanje in nastanitve

Dijaški domovi

Dijaki lahko bivajo v dijaških domovih, katerih temeljni namen delovanja je zagotavljanje urejenih življenjskih in učnih pogojev dijakov, ki zaradi šolanja začasno bivajo izven domačega okolja v skladu z vzgojnim programom za dijaške domove, upoštevajoč ustavno opredeljene človekove oziroma otrokove pravice in svoboščine oziroma sodobne splošno-človeške vrednote sobivanja v skupnostih.

Študentski domovi
↓ Stanovanja ↓ Stanovanja ↓ Stanovanja ↓ Stanovanja