Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Stanovanja

Neprofitna najemna stanovanja z javnim razpisom dodeljuje občina, država, javni stanovanjski skladi ali neprofitna stanovanjska organizacija. Najemna pogodba je sklenjena za nedoločen čas, neprofitna najemnina pa je določena z zakonom.

↓ Stanovanja ↓ Stanovanja ↓ Stanovanja ↓ Stanovanja
Izpostavljeno / Dopisniki

Najprej dom!

Vedno več evropskih držav se spopada s porastom števila brezdomcev. Na Finskem takih težav nimajo. Kakšni pa so razlogi za to?