Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Kmetijstvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano želi na področju informiranja in ozaveščanja o dvigovanju ugleda poklica kmeta in poklicev povezanih s kmetijstvom pri širši publiki obrniti trend negativnega in slabšalnega občutka do kmetov. 

Cilj kampanje "Lepo je biti kmet" (povezava na TikTok) je dvig ugleda poklica kmeta in poklicev povezanih s kmetijstvom. Poklicem v kmetijstvu želimo dati veljavo in ugled, ki so ga zaslužijo. Cilj je tudi sprememba negativnega prepričanja o poklicih povezanih s kmetijstvom in dolgoročno povečan obisk srednjih šol in univerz s kmetijskim programom.   

Ciljna javnost za kampanjo v letu 2022 so otroci zadnje triade OŠ.

↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo
Kmetijstvo / Članek

Sejemo svoje!

V Dijaškem domu Ivana Cankarja se že vrsto let dijake trudijo navdušiti nad vrtnarjenjem.

Kmetijstvo / Novica

Kolumna mlade kmetice

Slovenski trg je odličen za učenje in odkrivanje želja porabnikov, veliko večje možnosti za uspeh pa je v izvozu.

Kmetijstvo / Novica

Brošura ‘Rural youth as leaders of change’

Publikacija poudarja vlogo podeželske mladine pri zagotavljanju idej, navdiha in energije za domišljanje, ustvarjanje in dojemanje priložnosti za močnejša, bolj povezana, odporna in uspešna podeželska območja.