Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Kmetijstvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano želi na področju informiranja in ozaveščanja o dvigovanju ugleda poklica kmeta in poklicev povezanih s kmetijstvom pri širši publiki obrniti trend negativnega in slabšalnega občutka do kmetov. 

Cilj kampanje "Lepo je biti kmet" (povezava na TikTok) je dvig ugleda poklica kmeta in poklicev povezanih s kmetijstvom. Poklicem v kmetijstvu želimo dati veljavo in ugled, ki so ga zaslužijo. Cilj je tudi sprememba negativnega prepričanja o poklicih povezanih s kmetijstvom in dolgoročno povečan obisk srednjih šol in univerz s kmetijskim programom.   

Ciljna javnost za kampanjo v letu 2022 so otroci zadnje triade OŠ.

↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo
Izpostavljeno / Članek

Kako zavreči manj hrane?

Količina zavržene hrane, ki nastaja po vsem svetu, se povečuje. Na mlad.si smo zbrali nekaj nasvetov, kako zmanjšati količino zavržene hrane.