Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Kmetijstvo

Sedmo srečanje mladih kmetov - upravičencev podukrepa 6.1 Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov

Na srečanje so vabljeni upravičenci iz vseh javnih razpisov, ki so v tekočem programskem obdobju prejeli podporo za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. 

Srečanje bo predvidoma oktobra 2022.

Zveza slovenske podeželske mladine, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v želji po še boljšem sodelovanju, povezovanju in spoznavanju, pripravljamo 7. srečanje mladih kmetov – vseh upravičencev do podpore iz podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Na srečanje so vabljeni upravičenci iz vseh javnih razpisov, ki so v tekočem programskem obdobju prejeli podporo za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Letos bo srečanje dvodnevno. Prvi dan bo namenjen strokovnemu predavanju, drugi dan pa tako, kot lani izmenjavi dobrih praks in predstavitev kmetovanja mladih kmetov iz tujine.

Glavni nameni srečanja so:

  • predstavitev pogledov vodstev organizacij, njihove prioritete in poudarke,
  • strokovno predavanje z relevantno tematiko,
  • predstavitev dobrih praks mladih kmetov,
  • delavnice (v katerih se povežejo mladi kmeti in ostali deležniki, vključno z odločevalci),
  • predstavitev zaključkov delavnic odločevalcem,
  • mreženje.

Vtise iz dvodnevnega spletnega 6. srečanja najdete na spletni strani zspm.si:

↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo
Izpostavljeno / Članek

Kako zavreči manj hrane?

Količina zavržene hrane, ki nastaja po vsem svetu, se povečuje. Na mlad.si smo zbrali nekaj nasvetov, kako zmanjšati količino zavržene hrane.