Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Kmetijstvo

Ustrezni programi srednjih poklicnih šol, višjih strokovnih šol ter fakultet so zagotovilo za ustrezne poklicne in splošne kompetence, ki jih potrebujejo delodajalci in družba, pri čemer mladim omogočajo lažji prehod iz šole v delovno okolje. Za zagotovitev navedenega pa je zelo pomembna tudi opremljenost izobraževalnih ustanov in raziskovalnih institucij, ki izvajajo programe javnega izobraževanja in/ali raziskovanja s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva, saj so te zagotovilo za kakovostno strokovno izobraževanje ter v skladu z razvojnimi cilji Strategije razvoja Slovenije 2030 ter v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021«.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sofinancira izvajanje praktičnega pouka ter sofinanciranje investicij javnih  zavodov in razvojnih centrov (t.i. sofinanciranje investicij), ki izvajajo programe javnega izobraževanja in/ali raziskovanja s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva.

↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo
Kmetijstvo / Članek

Sejemo svoje!

V Dijaškem domu Ivana Cankarja se že vrsto let dijake trudijo navdušiti nad vrtnarjenjem.

Kmetijstvo / Novica

Kolumna mlade kmetice

Slovenski trg je odličen za učenje in odkrivanje želja porabnikov, veliko večje možnosti za uspeh pa je v izvozu.

Kmetijstvo / Novica

Brošura ‘Rural youth as leaders of change’

Publikacija poudarja vlogo podeželske mladine pri zagotavljanju idej, navdiha in energije za domišljanje, ustvarjanje in dojemanje priložnosti za močnejša, bolj povezana, odporna in uspešna podeželska območja.