Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Kmetijstvo

Ustrezni programi srednjih poklicnih šol, višjih strokovnih šol ter fakultet so zagotovilo za ustrezne poklicne in splošne kompetence, ki jih potrebujejo delodajalci in družba, pri čemer mladim omogočajo lažji prehod iz šole v delovno okolje. Za zagotovitev navedenega pa je zelo pomembna tudi opremljenost izobraževalnih ustanov in raziskovalnih institucij, ki izvajajo programe javnega izobraževanja in/ali raziskovanja s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva, saj so te zagotovilo za kakovostno strokovno izobraževanje ter v skladu z razvojnimi cilji Strategije razvoja Slovenije 2030 ter v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021«.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sofinancira izvajanje praktičnega pouka ter sofinanciranje investicij javnih  zavodov in razvojnih centrov (t.i. sofinanciranje investicij), ki izvajajo programe javnega izobraževanja in/ali raziskovanja s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva.

↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo
Izpostavljeno / Članek

Kako zavreči manj hrane?

Količina zavržene hrane, ki nastaja po vsem svetu, se povečuje. Na mlad.si smo zbrali nekaj nasvetov, kako zmanjšati količino zavržene hrane.