Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Kmetijstvo

Rural Up!

Leto 2022 ZSPM namenja intenzivnemu delu z društvi. Skozi srečanja oziroma delavnice na društveni in regijski ravni bomo iskali vizijo razvoja in cilje za nadaljnje delo in načrtovali društvene projekte. Članom se bo predstavil projektni menedžment preko metod mladinskega dela, ki vam bodo v prihodnosti olajšale načrtovanje in samo delo v društvih. Cilj projekta #rural up je aktivacija mladih in povečanje kohezije znotraj ZSPM.

Glavni cilj projekta je celovita aktivacija in angažiranje terena s poudarkom na povezovanju in opolnomočenju mladih za obuditev društvenega življenja in izvajanje lastnih projektnih aktivnosti znotraj posameznega društva ter vzpostavitev trajnostnega dialoga z odločevalci. Raziskava potreb, težav in interesov, ki jih ima 38 društev ZSPM v pokoronskem obdobju na področju vključevanja in aktivnega delovanja svojih članov. Izvedba regijskih srečanj z namenom oblikovanja konkretnih korakov in smernic za delovanje društev v pokoronskem obdobju. 

Več o projektu na spletni strani zspm.si.

↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo
Kmetijstvo / Članek

Sejemo svoje!

V Dijaškem domu Ivana Cankarja se že vrsto let dijake trudijo navdušiti nad vrtnarjenjem.

Kmetijstvo / Novica

Kolumna mlade kmetice

Slovenski trg je odličen za učenje in odkrivanje želja porabnikov, veliko večje možnosti za uspeh pa je v izvozu.

Kmetijstvo / Novica

Brošura ‘Rural youth as leaders of change’

Publikacija poudarja vlogo podeželske mladine pri zagotavljanju idej, navdiha in energije za domišljanje, ustvarjanje in dojemanje priložnosti za močnejša, bolj povezana, odporna in uspešna podeželska območja.