Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Kmetijstvo

Delavnice na temo Tradicionalnega slovenskega zajtrka 

Tradicionalni slovenski zajtrk poteka na dan slovenske hrane, vsak tretji petek v novembru, letos torej 18. 11. 2022. 

Glavni namen dneva slovenske hrane je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Osrednji dogodek dneva slovenske hrane pa je Tradicionalni slovenski zajtrk. V projekt TSZ so vključeni slovenski vrtci, osnovne šole ter druge institucije oz. javni zavodi. Del tega projekta je od leta 2020 tudi - ZSPM. Na ta dan pripravijo gradiva za naše najmlajše (delovne liste, video vsebine,...), organizirajo delavnice in opozarjajo ter izobražujemo o pomenu hrane.

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je osrednji dogodek dneva slovenske hrane, ki so ga v vrtcih in osnovnih šolah v sedanji obliki in na nacionalni ravni oz. vseslovenskem obsegu prvič izvedli leta 2011. Že prej pa so ga na pobudo Čebelarske zveze Slovenije izvajali v mnogih vzgojno-izobraževalnih zavodih. Projekt je z leti prerasel v vseslovenski dogodek, ki zaživi vsak tretji petek v novembru in se iz osnovnih šol širi tudi v različne druge ustanove.    

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z ostalimi partnerji vsako leto povabi vzgojno-izobraževalne in druge javne zavode, ki sami pripravljajo hrano, gostinsko-turistično dejavnost, trgovce in trgovske verige in tudi vso ostalo zainteresirano javnost, da še posebej na dan slovenske hrane pri sestavi jedilnikov dajejo prednost lokalni oziroma slovenski hrani.

S projektom se posebej osredotočamo na otroke šolajočo se mladino, jih  izobražujemo, obveščamo in ozaveščamo, pa tudi  širšo javnost, o pomenu zajtrka, pomenu in prednostih lokalne oziroma slovenske hrane, pomenu kmetijstva in čebelarstva za pridelavo hrane ter njunem vplivu na okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih in racionalnem ravnanju z embalažo. 

Za doseganje postavljenih ciljev vrtce in osnovne šole spodbujamo, da na dan izvedbe Tradicionalnega slovenskega zajtrka, izvedejo še čim več različnih spremljajočih dejavnosti kot so npr. naravoslovni dnevi oziroma dneva dejavnosti na temo zdrave prehrane, kmetijstva, čebelarstva, ali svetovnega dneva čebel. Če zajtrk sestavijo iz kruha, mleka, masla, medu in jabolk, ki so bila pridelana oziroma predelana v Sloveniji, potem lahko uveljavljajo možnost povračila stroškov za nakup živil.  

Povezava do dogodka.

↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo
Izpostavljeno / Članek

Kako zavreči manj hrane?

Količina zavržene hrane, ki nastaja po vsem svetu, se povečuje. Na mlad.si smo zbrali nekaj nasvetov, kako zmanjšati količino zavržene hrane.