Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Kmetijstvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spodbuja mlade na podeželju tudi s sofinanciranjem delovanja nevladnih organizacij. Ministrstvo vsako leto objavi tri javne razpise, v okviru katerih lahko nevladne organizacije ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za pridobijo sredstva za svoje delovanje.

Več preberite tukaj.

V okviru namena A  javnega razpisa za 3. ukrep uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja so posebej namenjena sredstva za nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki povezujejo: društva podeželske mladine ali društva podeželskih žensk ali lastnike gozdov v zvezo, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva ali kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindikat kmetov in delujejo na celotnem območju Republike Slovenije.

↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo
Kmetijstvo / Članek

Sejemo svoje!

V Dijaškem domu Ivana Cankarja se že vrsto let dijake trudijo navdušiti nad vrtnarjenjem.

Kmetijstvo / Novica

Kolumna mlade kmetice

Slovenski trg je odličen za učenje in odkrivanje želja porabnikov, veliko večje možnosti za uspeh pa je v izvozu.

Kmetijstvo / Novica

Brošura ‘Rural youth as leaders of change’

Publikacija poudarja vlogo podeželske mladine pri zagotavljanju idej, navdiha in energije za domišljanje, ustvarjanje in dojemanje priložnosti za močnejša, bolj povezana, odporna in uspešna podeželska območja.