Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Kmetijstvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spodbuja mlade na podeželju tudi s sofinanciranjem delovanja nevladnih organizacij. Ministrstvo vsako leto objavi tri javne razpise, v okviru katerih lahko nevladne organizacije ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za pridobijo sredstva za svoje delovanje.

Več preberite tukaj.

V okviru namena A  javnega razpisa za 3. ukrep uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja so posebej namenjena sredstva za nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki povezujejo: društva podeželske mladine ali društva podeželskih žensk ali lastnike gozdov v zvezo, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva ali kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindikat kmetov in delujejo na celotnem območju Republike Slovenije.

↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo ↓ Kmetijstvo
Izpostavljeno / Članek

Kako zavreči manj hrane?

Količina zavržene hrane, ki nastaja po vsem svetu, se povečuje. Na mlad.si smo zbrali nekaj nasvetov, kako zmanjšati količino zavržene hrane.